Du er her

  • > Sustainable Transport and Cultural Heritage in Urban Transformation. From trade-off to synergy? The Case of Oslo

Sustainable Transport and Cultural Heritage in Urban Transformation. From trade-off to synergy? The Case of Oslo

Forfattere: Anders Tønnesen, Joar Skrede, Vibeke Nenseth, Kari Larsen
Rapportnr: 8389/2013
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger