Du er her

  • > Searching for ways of improving usability, accessibility and safety for sight impaired people in complex transport environments

Searching for ways of improving usability, accessibility and safety for sight impaired people in complex transport environments

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley, Bryan Matthews
Rapportnr: 8482/2015
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger