Du er her

  • > Safety culture in maritime cargo transport in Norway and Greece: which factors predict unsafe maritime behaviours?

Safety culture in maritime cargo transport in Norway and Greece: which factors predict unsafe maritime behaviours?

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Kristine Vedal Størkersen, Alexandra Laiou, George Yannis
Rapportnr: 8620/2018
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger