Du er her

  • > Proposing a driver behaviour model based on emotions and feelings: Exploring the boundaries of perception and learning

Proposing a driver behaviour model based on emotions and feelings: Exploring the boundaries of perception and learning

Forfattere: Truls Vaa
Rapportnr: 8441/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-1-4094-2585-4
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger