Du er her

  • > ON-AIR (Optimised Noise Assessment and Management Guidance for National Roads) : Investigation of noise planning procedures and tools

ON-AIR (Optimised Noise Assessment and Management Guidance for National Roads) : Investigation of noise planning procedures and tools

Forfattere: H Bendtsen, Jakob Fryd, Christian Popp, Sebastian Eggers, Jovana Dilas, Anders Tønnesen, Ronny Klæboe
Rapportnr: 8517/2015
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger