Du er her

  • > Økt politikontroll: Virkning på fart og subjektiv oppdagelsesrisiko. (TØI rapport 142/1992)

Økt politikontroll: Virkning på fart og subjektiv oppdagelsesrisiko. (TØI rapport 142/1992)

Forfattere: Truls Vaa, Peter Christensen
Rapportnr: 8377/2013
ISBN (elektronisk versjon): 82-7133-759-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Utrykningspolitiet (UP) fikk i oppgave å senke fartsnivået på strekningen Kjeller-Bjørkelangen (rv22/170) i løpet av en periode på 6 uker høsten 1991. Politigruppen besto av 5 to-manns patruljer som ble ledet av UP's distriktsleder. Fart og subjektiv oppdagelsesrisiko ble målt før, under og etter eksperiment-perioden. De samme målinger ble også gjennomført på en sammenlignbar referanse-strekning hvor det ikke var tilsvarende kontrollvirksomhet. Resultatene viser at politiets kontrollvirksomhet ga en klar reduksjon av fartsnivået, - både i 60- og 80-soner. Det ble påvist reduksjoner i fartsnivå i hele 8 uker etter at eksperiment-perioden var avsluttet. Det ble også påvist en klar økning i den subjektive oppdagelsesrisiko.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger