Du er her

  • > Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - supplerende analyse

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - supplerende analyse

Forfattere: Jarle Finsveen, Stein Berntsen, Espen Sørli, Irene Ekeland, Kjell Werner Johansen, Inger Beate Hovi, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 8550/2016
Språk: Norwegian

2 første avsnitt: Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en supplerende analyse av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen under rammeavtale med Finansdepartementet. Av oppdragsbeskrivelsen fremgår det at dagens godsterminal på Brattøra nærmer seg sin kapasitetsgrense, og at det geografisk sett er begrensede utvidelsesmuligheter i det området terminalen ligger. Videre ligger dagens havn og jernbaneterminal i et område som er ettertraktet for byutvikling. Jernbaneverket fikk derfor i 2009 i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Rapporten ble overlevert i januar 2012. Her anbefalte Jernbaneverket å etablere en ny jernbaneterminal sør for Trondheim sentrum på Torgård eller Søberg samt en separat lokalisering av ny havn, alternativ «Delt sør». Ekstern kvalitetssikring (KS1) sluttet seg til Jernbaneverkets anbefaling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger