Du er her

  • > New challenges for managing sustainable tourism in protected areas. A Scandinavian Perspective

New challenges for managing sustainable tourism in protected areas. A Scandinavian Perspective

Forfattere: Peter Fredman, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 8526/2016
ISBN (elektronisk versjon): ISBN-13: 978-3-86581-765-5
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger