Du er her

  • > Maritime safety culture and safety behaviours in Greece and Norway: Comparing professional seafarers and private leisure boat users

Maritime safety culture and safety behaviours in Greece and Norway: Comparing professional seafarers and private leisure boat users

Forfattere: Kristine Vedal Størkersen, Alexandra Laiou, Tor-Olav Nævestad, George Yannis
Rapportnr: 8617/2018
ISBN (elektronisk versjon): 9781351174657
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger