Du er her

  • > Leveranse 7.1. Demonstrator d1 - Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy i samarbeid med Bring Express

Leveranse 7.1. Demonstrator d1 - Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy i samarbeid med Bring Express

Forfattere: Astrid Bjørgen Sund, Tomas Levin, Jardar Andersen
Rapportnr: 8448/2014
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger