Du er her

  • > Klimatiltak innenfor kollektivtransport

Klimatiltak innenfor kollektivtransport

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Annegrete Bruvoll, Lasse Fridstrøm, Rolf Hagman, Øyvind N. Handberg, Andrea Langli, Nikolai Rivedal, Jon Anders Ryste, Magnus U. Gulbrandsen
Rapportnr: 8627/2018
Språk: Norwegian

Denne analysen beregner bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved anskaffelse av nullutslippsteknologier for busser, ferger og hurtigbåter, med anslåtte kostnader per tonn redusert CO2. Analyseperiodene er fram mot 2025 og 2030. Utslipp av klimagasser måles i CO2 eller i CO2-ekvivalenter (CO2e) der andre klimagasser også omfattes. Referansealternativet for busstransport er konvensjonelle tolv meter dieselbusser med Euro VI-motorer og standard norsk dieselolje med pålagt prosent innblanding av biodrivstoff (omsettingskrav). Referansealternativet for ferger og hurtigbåter er eksisterende fartøy i fergesamband og hurtigbåter i 2016, der de fleste fergene går på MGO og enkelte på LNG, og alle hurtigbåtene går på MGO. Beregningene omfatter kun klimagassutslipp som regnes med i Norges klimagassregnskap.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger