Du er her

  • > Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries

Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries

Forfattere: Robert Hrelja, Lisa Hansson, Tim Richardson, Tomas Svensson, Enza Lissandrello, Petter Næss, Aud Tennøy, Frode Longva
Rapportnr: 8430/2014
Språk: English

VTI rapport 799A

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger