Du er her

  • > Increased public transport usage: perception contra realities in access and usage, comparing Norway and India

Increased public transport usage: perception contra realities in access and usage, comparing Norway and India

Forfattere: Tanu Priya Uteng, Mridula Sahay
Rapportnr: 8647/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-93-87997-00-4
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger