Du er her

  • > How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes.

How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes.

Forfattere: Aud Tennøy
Rapportnr: 8380/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-575-1039-8
Språk: English

I sin doktorgradsavhandling studerte Tennøy plan- og beslutningsprosesser for å belyse hvordan og hvorfor planleggere lager planer for arealutvikling og utvikling av transportsystemene som, hvis de blir gjennomført, gir vekst i biltrafikken. De potensielle forklaringsfaktorene som undersøkes er ekspertkunnskapen om samordnet areal- og transportutvikling, planleggerne og planlagingsprosessene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger