Du er her

  • > Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forfattere: Stein Berntsen, Thorleif Sunde, Kent M. Rosseland, Kjell Werner Johansen, Sunniva Frislid Meyer, Sissel H Jore, Terje Aven, Ingrid Bratseth, Jarle Finsveen, Julia Lolleng, Glenn Steenberg
Rapportnr: 8547/2016
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for et fremtidig regjeringskvartal. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i regjeringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger