Du er her

  • > Framtidig utbygging av Gjersrud – Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderinga.

Framtidig utbygging av Gjersrud – Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderinga.

Forfattere: Frode Kann, Rolf Barlindhaug, Dag Juvkam, Per Medby, Aud Tennøy
Rapportnr: 8402/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-7071-966-2
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger