Du er her

  • > Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør‐Norge. For avtaleperioden 1. april 2020 – 31. mars 2024

Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør‐Norge. For avtaleperioden 1. april 2020 – 31. mars 2024

Forfattere: Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Hilde Johanne Svendsen, Karoline Louise Hoff, Eivind Tveter, Falko Müller, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 8603/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-7830-288-0
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger