Du er her

  • > Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter. En vurdering basert på en fullt utbygd E39. (Rapport 1311)

Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter. En vurdering basert på en fullt utbygd E39. (Rapport 1311)

Forfattere: Svein Bråthen, Jon Martin Denstadli, Knut Sandberg Eriksen, Harald Thune-Larsen, Eivind Tveter
Rapportnr: 8440/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-7830-191-3
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger