Du er her

  • > En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?

En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?

Forfattere: Gro Sandkjær Hanssen, Nils Aarsæther, Hege Hofstad, Helle Tegner Anker, Thomas Kalbro, Arild Buanes, Elin Børrud, Marius Grønning, Fredrik Holth, Ulla Higdem, Karoline Jacobsen Kvalvik, Berit Irene Nordahl, Toril M. Ringholm, Jan Åge Riseth, Arvid Strand, Nikolai K. Winge
Rapportnr: 8639/2019
ISBN (elektronisk versjon): 9788215030586
Språk: Norwegian

Omstilling til nullutslippssamfunnet, ønske om bedring av folkehelsen og reduksjon av de sosiale forskjellene i helse. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger