Du er her

  • > Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES

Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Asgeir Tomasgard, Gunnar S. Eskeland, Kari Aamodt Espegren, Eva Rosenberg, Per Ivar Helgesen, Arne Lind, Marianne Ryghaug, Heidi Bull Berg, Hans Jakob Walnum, Linda Ellingsen, Ingeborg Graabak
Rapportnr: 8631/2018
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger