Du er her

  • > COFRET Deliverable 2.4 - Methodologies for Emission Calculations - Best Practices, Implications and Future Needs

COFRET Deliverable 2.4 - Methodologies for Emission Calculations - Best Practices, Implications and Future Needs

Forfattere: Heidi Auvinen, Kari Mäkelä, Bjørn Gjerde Johansen, Martin Ruesch
Rapportnr: 8478/2015
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger