Du er her

  • > BYPAKKE BERGEN - Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

BYPAKKE BERGEN - Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Forfattere: Stein Berntsen, Jarle Finsveen, Kjell Werner Johansen, Espen Sørli
Rapportnr: 8589/2017
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) for Bypakke Bergen. Både planlagte utbyggingstiltak og tilhørende finansieringsplan er kvalitetssikret. Dette omfatter elementer som beregninger av trafikkgrunnlag, bompengeinntekter, kostnader, finansieringsevne, porteføljestyring og samlet usikkerhet. KS2 av Bypakke Bergen viser at rammene fra regjeringens konseptvalg er fulgt opp. Imidlertid viser kvalitetssikringen også at kostnadene blir vesentlig høyere og kommer tidlig i perioden slik at gjelden vil øke utover dagens nivå på 5,3 milliarder kroner og at det vil ta lenger tid å nedbetale gjelden. Den forslåtte ytre bomringen er nødvendig og de beregnede inntektene er realistiske, men konservative. Usikkerhet om framtidig kjøretøysammensetning gjør det nødvendig å ha fleksibilitet til å endre takstene for å oppnå forutsatt gjennomsnittlig bompengebetaling per kjøretøy. For å holde seg innenfor dagens gjeldsnivå og forutsatt nedbetalingstid, vil det være nødvendig å skyve de store bybaneprosjektene ut i tid, utsette umodne prosjekter som Bymiljøtunnel og Kollektiv vest og/eller øke bompengeinntektene vesentlig. En bør åpne for en kombinasjon av disse tiltakene for å ivareta usikkerhet om både kostnader og inntekter. Spesielt på lengre sikt er det høy usikkerhet knyttet til forutsetninger for beregningene, og dette gir grunn til å være forsiktig med store bybaneinvesteringer tidlig i perioden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger