Du er her

  • > Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultat frå DRUID-prosjektet (Rapport 2011:6)

Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultat frå DRUID-prosjektet (Rapport 2011:6)

Forfattere: Hallvard Gjerde, Asbjørg S. Christophersen, Per T. Normann, Terje Assum, Bjørg S Pettersen, Ada Josefine Rognerud, Azemira Sabaredzovic, Jørg Mørland
Rapportnr: 8385/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8082-474-5
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger