Du er her

  • > Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. (CIENS rapport 2-2012)

Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. (CIENS rapport 2-2012)

Forfattere: Aud Tennøy
Rapportnr: 8378/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-92935-11-8
Språk: Norwegian

Miljøverndepartementet (MD) ønsket en oversikt over kunnskapsstatus for klimavennlig og attraktiv byutvikling i mellomstore byer (10 – 50 000 innbyggere). Denne rapporten presenterer og diskuterer kunnskap om mellomstore byers situasjon og utfordringer, om areal- og transportutvikling for redusert biltrafikk og klimagassutslipp og om byutvikling for mer attraktive byer. En hovedkonklusjon er at det finnes store kunnskapshull og forbedringsmuligheter. Om disse dekkes vil mulighetene være langt bedre for at planleggerne, kommunene og andre kan være i stand til å bidra til mer klimavennlige og attraktive mellomstore byer. Rapporten er del av prosjektet Helhetlig informasjonspakke for kunnskapsstatus fra forskning om byutvikling. I prosjektet er det også utarbeidet en rapport kalt Planlegging for attraktivt bymiljø. Rapportene er ment å utfylle hverandre, og bør sees i sammenheng.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger