Du er her

  • > Arbeidsforhold i gods og turbil. (Fafo-rapport 2014:58)

Arbeidsforhold i gods og turbil. (Fafo-rapport 2014:58)

Forfattere: Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg, Tommy Tranvik
Rapportnr: 8485/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-324-0175-8
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger