logo

Søk

Du er her

Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion (SUSTOUR)

SUSTOUR
brosjyre
 

Hovedmålet for SUSTOUR-prosjektet har vært å bidra med forskningsbaserte innspill til en forvaltningsstrategi og en markedsføringsstrategi for nasjonalparkområdet i Nord-Gudbrandsdalen.

PROTOUR er en oppfølging av SUSTOUR. Du kan lese mer på programmets nettside.

Deloppgaver for SUSTOUR har omfattet

A. Spesifisering av nåværende sitasjon og utviklingsscenarioer sammen med lokale interessenter/brukergrupper, og kartlegging av deres preferanser. 

B. Vurdering av hvilke fasiliteter og aktiviteter som er av interesse for besøkende i Nasjonalparkriket, og anslag på deres preferanser for ulike omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

C. Spesifisering av de økologiske effektene av transport og kommersielle aktiviteter innenfor og rundt nasjonalparkene, for ulike typer av og omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

D. Beregning av de regionaløkonomiske ringvirkningene av turismen for Nord-Gudbrandsdalen, og anslag på betydningen av fjellnaturen/nasjonalparkene.

E. Vurdering av bruk og vern blant den generelle befolkningens preferanser, og anslag på deres preferanser for ulike omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

F. Sammenstille input fra deloppgavene (A-E) og skissere innspill til forvaltning/markedsføring.

Lenker til vitenskapelige publikasjoner

Jan Vidar Haukeland
Sustainable tourism development in a Norwegian National Park Area – Exploring Social Aspects. (Bærekraftig reiselivsutvikling i et norsk nasjonalparkområde – en undersøkelse av sosiale aspekter.)
Philosophiae Doctor (PhD) Thesis 2011:71, Norwegian University of Life Sciences, Ås.
Knut Veisten, Jan Vidar Haukeland, Sjur Baardsen, Heidi Degnes-Ødemark & Berit Grue
“Tourist segments for new facilities in national park areas: profiling tourists in Norway based on psychographics and demographics.”
Journal of Hospitality Marketing & Management, 2015, 24(5): 486-510.
Knut Veisten, Kreg Lindberg, Berit Grue & Jan Vidar Haukeland
“The role of psychographic factors in nature-based tourist expenditure.”
Tourism Economics, 2014, 20(2): 301-321.
Jan Vidar Haukeland, Knut Veisten, Berit Grue og Odd Inge Vistad
"Visitors’ acceptance of negative ecological impacts in national parks: comparing the explanatory power of psychographic scales in a Norwegian mountain setting."
Journal of Sustainable Tourism, 2013, 013, 21(2): 291-313.
Karoline Daugstad, Jan Vidar Haukeland & Odd Inge Vistad
“Tradisjon og nyskaping? En analyse av ulike næringsinteresser i og ved Rondane og Jotunheimen nasjonalparker.”
Kap. 13 i: Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin (red.) Turisme i distriktene. 2012. Fagbokforlaget, Bergen.
Kreg Lindberg & Knut Veisten
"Local and non-local preferences for nature tourism facility development."
Tourism Management Perspectives, 2012, 4: 215–222
.
Knut Veisten, Petter Dybedal & Berit Grue
“Measuring the economic value of nature and national parks: indirect valuations from travel cost method and tourism satellite accounts.”
International Journal of Tourism Policy, 2012, 4(4): 317-335.
Jan Vidar Haukeland, Karoline Daugstad & Odd Inge Vistad
“Harmony or conflict? A focus group study on traditional use and tourism development in and around Rondane and Jotunheimen national parks in Norway.”
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2011, 11(suppl. 1): 13-37.
Jan Vidar Haukeland
“Tourism stakeholders’ perceptions of national park management in Norway.”
Journal of Sustainable Tourism, 2011, 19(2): 133-153.
Jan Vidar Haukeland, Berit Grue & Knut Veisten
“Turning national parks into tourist attractions: nature orientation and quest for facilities.”
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2010, 10(3): 248-271.

 

Her finner du en oversikt over andre publikasjoner

 

Samarbeidspartnere

   

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS