logo

Søk

Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion (SUSTOUR)

SUSTOUR
brosjyre

 (PDF)

SUSTOUR er et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) finansiert av Norges forskningsråd (NFR-NATURNÆR, tidl. AREAL), Norges Bondelag og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal (Nasjonalparkriket).

SUSTOUR er gjennomført av TØI, UMB, NINA, Bygdeforskning, Oregon State University og University of Otago, og med samarbeid med ETOUR.

Hovedmålet for SUSTOUR har vært å gi spesifikk input til en forvaltningsstrategi og en markedsføringsstrategi for nasjonalparkområdet i Nord-Gudbrandsdalen, basert på kartlegging av ønskene/preferansene til ulike brukergrupper.

PROTOUR er en oppfølging av SUSTOUR. Du kan lese mer på programmet nettside. 

Delmål/deloppgaver for SUSTOUR har omfattet:

A. Spesifisering av nåværende situasjon og utviklingsscenarioer sammen med lokale interessenter/brukergrupper, og klarlegging av deres preferanser.
 
B. Vurdering av hvilke fasiliteter og aktiviteter som er av interesse for besøkende i Nasjonalparkriket, og anslag på deres preferanser for ulike omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

C. Spesifisering av de økologiske effektene av transport og kommersielle aktiviteter innenfor og rundt nasjonalparkene, for ulike typer av og omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

D. Beregning av de regionaløkonomiske ringvirkningene av turismen for Nord-Gudbrandsdalen, og anslag på betydningen av fjellnaturen/nasjonalparkene.

E. Vurdering av bruk og vern blant den generelle befolkningens preferanser, og anslag på deres preferanser for ulike omfang av nye fasiliteter/aktiviteter.

F. Sammenstille input fra deloppgavene (A-E) og skissere innspill til forvaltning/markedsføring.

Dokumenter i PDF:

 

(SUSTOUR) Brosjyre                                                                        

 

(SUSTOUR B-1)
 Gjesteundersøkelse (Arbeidsdokument 2053/2009
)

 

(SUSTOUR B-2)
Gjesteundersøkelse (Arbeidsdokument 2175/2010
)

 

(SUSTOUR D)
Regionaløkonomiske effekter (Arbeidsdokument 2246/2011
)

 

(SUSTOUR E)
Befolkningen sine ønsker (Arbeidsdokument 2230/2011
)

  (SUSTOUR) Sluttrapport

 

Lenker til vitenskapelige publikasjoner:

Kreg Lindberg og Knut Veisten
Local and non-local preferences for nature tourism facility development
Tourism Management Perspectives, 2012, Vol. 4: 215–222

Jan Vidar Haukeland, Knut Veisten, Berit Grue og Odd Inge Vistad
Visitors’ acceptance of negative ecological impacts in national parks: comparing the explanatory power of psychographic scales in a Norwegian mountain setting.
Journal of Sustainable Tourism, 2012, DOI:10.1080/09669582.2012.692685

Jan Vidar Haukeland
"Sustainable tourism development in a Norwegian National Park Area - Exploring Social Aspects"
Philosophiae Doctor (PhD)
Jan Vidar Haukeland, Karoline Daugstad og Odd Inge Vistad
Harmony or Conflict? A Focus Group Study on Traditional Use and Tourism Development in and around Rondane and Jotunheimen National Parks in Norway
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2011, Suppl. 1:  13-37
 

 Jan Vidar Haukeland
"Tourism stakeholders' perceptions of national park management in Norway"
Journal of Sustainable Tourism, 2011, 19(2): 133-153

 

Jan Vidar Haukeland, Berit Grue og Knut Veisten
"Turning National Parks into Tourist Attractions: Nature Orientation and Quest for Facilities"
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2010, 10(3):  248-271

 

Lenker til samarbeidspartnere:

 

 

Prosjektleder

Knut Veisten

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding